Jenerik Domainler

Markanız için uygun fiyatlı jenerik domainleri kayıt edebilirsiniz

55.00 55.00
70.00 70.00
25.00 25.00
70.00 70.00
70.00 70.00
210.00 210.00
69.00 69.00
60.00 60.00
95.00 95.00
720.00 720.00
174.00 174.00
169.00 169.00
59.00 59.00
154.00 154.00
70.00 70.00
45.00 45.00

Bir Domain Kaydından Çok Daha Fazlası

Bir Domain kayıt ettiğinizde bir çok özellik sizleri bekliyor. Domain Tescil hizmetine ek olarak aşağıdaki servisleri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.


Online Yönetim

Alan adı yönetimi tam otomasyonlu sistemimiz ile sitemiz üzerinden yapılmaktadır.

Ücretsiz Açılış Sayfası

Tescilden hemen sonra Yapım Aşamasında sayfanızı otomatik olarak oluşturuyoruz.

Ücretsiz Yönlendirme

Dilerseniz tescil ettiğiniz domaini bir başka web sayfasına ücretsiz yönlendirebilirsiniz.

Kimlik Gizleme

Siparişiniz sırasında alan adınıza ait bilgilerin gizlenmesiniz sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz İsim Sunucusu

Dilerdiğiniz kadar alt isim sunucusunu ücretsiz olarak online oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz DNS

Dilerseniz ücretsiz DNS hizmetimizden online yönetim ile faydalanabilirsiniz.

Kolay Transfer

Sahip olduğunuz alan adınızı başka bir müşteriye kolaylıkla transfer Edebilirsiniz.

Domain Kilitleme

Alan adınızı çalınma riskine karşı online panelimizden kilit altına alabilirsiniz.

Mail Yönlendirme

isim@alanadiniz.com adresini ücretsiz olarak isim@gmail.com gibi bir adrese yönlendirebilirsiniz.

.tr Domain Tescili

Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

 • .tr alan adlarının bir kısmı Belge ile tesciledilmektedir. İbraz etmeniz gereken resmi belgeler, almak istediğiniz alan adı uzantısına göre aşağıda belirtilmiştir
 • Sistemimiz nic.tr API hizmeti kullandığı için yapacağınız tüm Tescil, Yenileme ve Belge gönderme işlemleri anında online olarak gerçekleştirilecektir.

Belge ile tescil edilen uzantılar

.tr üst alan adları için belge ibraz edilmesi gereken uzantıları ve evrakların listesini ilgili alan adına tıklayarak bulabilirsiniz. Belge gerektiren alan adları da diğerleri gibi online olarak tescil edilir. Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belge gerektirmeyen alan adları

Aşağıda listelediğimiz uzantılara sahip alan adları için belge ibraz etmek gerekmez. Diğer global alan adları gibi önce gelen kuralı işletilir. Niobeweb bu alan adlarını hiç başka bilgiye gerek duymadan online olarak yapılır ve ödemeyi takiben anında aktif duruma gelir.

.gen.tr
.web.tr
.biz.tr
.info.tr
.tv.tr

COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Vakıf, dernek ya da odalar için
Otel ve tatil köyleri için
Seyahat acenteleri için
Dershaneler için
Televizyon programları için
Film adları için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
Sanatçılar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
Özel hastaneler için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
İrtibat büroları için
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
Radyo ve televizyonlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
Dergi ve gazeteler için
Süresiz yayınlar için
İlaç isimleri için
Çiftlikler için
Gemiler için
Fuarlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafındanbaşvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.)bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için,başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespitidurumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adınayapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • -Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • -Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • -Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • -Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Alan Adı Başvuru Formu


Tüm Domain Uzantıları ve Fiyatları

Aşağıdaki listeyi uzantılarına göre gruplayabilirsiniz veya arama kutusuna yazacağınız uzantıya göre domain fiyatları inceleyebilirsiniz.

Uzantı Grup Kayıt Yenileme Transfer
.com PopülerPopüler 55.00 55.00 58.00 58.00 55.00 55.00
.net PopülerPopüler 70.00 70.00 85.00 85.00 70.00 70.00
.com.tr PopülerPopüler 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.org PopülerPopüler 70.00 70.00 80.00 80.00 70.00 70.00
.info PopülerPopüler 70.00 70.00 85.00 85.00 70.00 70.00
.biz PopülerPopüler 70.00 70.00 85.00 85.00 70.00 70.00
.eu ÜlkeÜlke 60.00 60.00 70.00 70.00 60.00 60.00
.tv JenerikJenerik 210.00 210.00 235.00 235.00 210.00 210.00
.bz Yeni YeniYeni 129.00 129.00 149.00 149.00 129.00 129.00
.cc JenerikJenerik 69.00 69.00 80.00 80.00 69.00 69.00
.in JenerikJenerik 60.00 60.00 70.00 70.00 60.00 60.00
.pro JenerikJenerik 95.00 95.00 110.00 110.00 95.00 95.00
.xxx Yeni YeniYeni 600.00 600.00 750.00 750.00 600.00 600.00
.co.uk ÜlkeÜlke 56.00 56.00 65.00 65.00 56.00 56.00
.bar Yeni YeniYeni 419.00 419.00 479.00 479.00 419.00 419.00
.blog Yeni YeniYeni 175.00 175.00 199.00 199.00 175.00 175.00
.ca ÜlkeÜlke 89.00 89.00 104.00 104.00 89.00 89.00
.doctor Yeni YeniYeni 559.00 559.00 643.00 643.00 559.00 559.00
.asia ÜlkeÜlke 87.00 87.00 99.00 99.00 87.00 87.00
.club Yeni YeniYeni 69.00 69.00 80.00 80.00 69.00 69.00
.fans Yeni YeniYeni 426.00 426.00 490.00 490.00 426.00 426.00
.fm JenerikJenerik 720.00 720.00 830.00 830.00 720.00 720.00
.futbol Yeni YeniYeni 70.00 70.00 81.00 81.00 70.00 70.00
.co JenerikJenerik 174.00 174.00 200.00 200.00 174.00 174.00
.game Yeni YeniYeni 2448.00 2448.00 2815.00 2815.00 2448.00 2448.00
.games Yeni YeniYeni 105.00 105.00 120.00 120.00 105.00 105.00
.gold Yeni YeniYeni 555.00 555.00 635.00 635.00 555.00 555.00
.group Yeni YeniYeni 120.00 120.00 136.00 136.00 120.00 120.00
.kim Yeni YeniYeni 99.00 99.00 112.00 112.00 99.00 99.00
.live Yeni YeniYeni 135.00 135.00 152.00 152.00 135.00 135.00
.love Yeni YeniYeni 170.00 170.00 193.00 193.00 170.00 170.00
.ltd Yeni YeniYeni 120.00 120.00 137.00 137.00 120.00 120.00
.fit Yeni YeniYeni 169.00 169.00 193.00 193.00 169.00 169.00
.market Yeni YeniYeni 170.00 170.00 193.00 193.00 170.00 170.00
.menu Yeni YeniYeni 210.00 210.00 241.00 241.00 210.00 210.00
.moda Yeni YeniYeni 170.00 170.00 193.00 193.00 170.00 170.00
.online Yeni YeniYeni 217.00 217.00 250.00 250.00 217.00 217.00
.me JenerikJenerik 169.00 169.00 193.00 193.00 169.00 169.00
.pink Yeni YeniYeni 99.00 99.00 113.00 113.00 99.00 99.00
.pub Yeni YeniYeni 169.00 169.00 193.00 193.00 169.00 169.00
.name JenerikJenerik 59.00 59.00 65.00 65.00 59.00 59.00
.red Yeni YeniYeni 100.00 100.00 113.00 113.00 100.00 100.00
.ws JenerikJenerik 154.00 154.00 177.00 177.00 154.00 154.00
.shop Yeni YeniYeni 210.00 210.00 242.00 242.00 210.00 210.00
.shopping Yeni YeniYeni 175.00 175.00 202.00 202.00 175.00 175.00
.site Yeni YeniYeni 161.00 161.00 185.00 185.00 161.00 161.00
.social Yeni YeniYeni 169.00 169.00 193.00 193.00 169.00 169.00
.tech Yeni YeniYeni 280.00 280.00 322.00 322.00 280.00 280.00
.tel Yeni YeniYeni 100.00 100.00 105.00 105.00 100.00 100.00
.top Yeni YeniYeni 35.00 35.00 41.00 41.00 35.00 35.00
.video Yeni YeniYeni 126.00 126.00 145.00 145.00 126.00 126.00
.vip Yeni YeniYeni 91.00 91.00 105.00 105.00 91.00 91.00
.website Yeni YeniYeni 120.00 120.00 137.00 137.00 120.00 120.00
.yoga Yeni YeniYeni 175.00 175.00 202.00 202.00 175.00 175.00
.tube Yeni YeniYeni 175.00 175.00 193.00 193.00 175.00 175.00
.xyz JenerikJenerik 70.00 70.00 81.00 81.00 70.00 70.00
.gen.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.web.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.biz.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.name.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.info.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.org.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.av.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.k12.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.bel.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.gov.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.tv.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
.pol.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.net.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.dr.tr TR UzantılıTR Uzantılı 25.00 25.00 45.00 45.00 25.00 25.00
.tk JenerikJenerik 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

.TR Akredite Kayıt Operatörü

Niobeweb 2008 yılında gerekli kriterleri sağlayarak ".tr" uzantılı domainler için Akredite Kayıt Operatörü yetkisi almıştır. ODTÜ tarafından yetkilendirilen Niobeweb, tr uzantılı tüm domainlerin yetkili satıcısıdır. Belgeli domainlerde belge gönderim süreci ve takibi online olarak gerçekleşmektedir. Diğer domain yönetim işlemlerinde de online yönetim imkanı veren Niobeweb, ücretsiz olarak sunduğu servisler ile domainlerinizi en ideal şekilde kullanmanıza yardımcı olur.


Kayıt merkezi ile entegre yönetim paneli

Anında domain kayıt ve rezerv işlemleri

24 saat kesintisiz online yönetim

Ücretsiz park sayfası, url ve e-mail yönlendirme

Belgeli domainlerde online belge gönderimi ve hızlı onay

com.tr, gen.tr, web.tr ve daha bir çok uzantı en iyi fiyatlar ile